Tài khoản cá nhân

  • Nạp tiền nhanh với 30 ngân hàng nội địa và 3 thẻ quốc tế

  • Có mặt trên mọi môi trường: website, app

  • Thanh toán nhiều loại hóa đơn và dịch vụ nội dung số

Đăng ký

Tài khoản doanh nghiệp

  • Kết nối cổng thanh toán đơn giản và nhanh chóng

  • Dịch vụ bảo mật với OTP và mật khẩu đảm bảo an toàn

  • Rút tiền nhanh với hơn 30 ngân hàng nội địa

Đăng ký